Společný evropský referenční rámec (SERR) definuje úrovně jazykových znalostí na této škále:

A1 (začátečník), A2, B1, B2, C1, C2 (dokonalá znalost jazyka) (podrobnosti můžete najít v oficiálním dokumentu nebo na Wikipedii).

Pro stanovení úrovně používáme v Language Hub podrobnější strukturu, která úroveň vnímá z hlediska kurzu jako startovací ("odkud začínám"), nebo cílovou ("kam by mě měl kurz dovést"). Cílová úroveň je onačena symbolem "●" před kódem (např. A1) a říká, že tento kurz je spíše určen pro toho, kdo by se rád na tuto úroveň dostal. Startovací úroveň je označena symbolem "●" za kódem (např. A2●) a znamená, že kurz je určen pro toho, kdo této úrovně již dosáhl a jeho znalosti jsou dostatečné na další pokrok. Někdy jsou kurzy označeny pouze jako "A2" nebo "B1", což indikuje, že kurz má obecnější záběr.

Abychom Vám pomohli v rozhodování, připravili jsme pro Vás sebehodnotící tabulku:

Otázka Úroveň
O existenci jazyka, který se chystáte se studovat, pouze tušíte? Víte, jak se řekne "Dobrý den", "Díky", "Ano", "Ne"? A0
Znáte základní strukturu věty (jako například "Znám tě"), číslovky, desítky slov, používal/a jste Duolingo, Babbel nebo jiné zdroje pro samostudium? A1
Zvládnete si objednat jídlo, napsat jednoduchý e-mail, vyřídit telefonát na téma, které je vám známe, vyjádřit okolnosti v minulosti a budoucnosti? A2
Rozumíte rodilým mluvčím, když mluví o tématech, která jsou vám blízká? Dokážete na ně reagovat, argumentovat, nesouhlasit? Čtete novinové zprávy? B1
Čtete knihy, díváte se na seriály nebo filmy? Jste schopni obhájit svůj názor v různch komunikačních situacích? Zvládnete vyjádřít své pocity a názory v širokém okruhu témat? B2
Studoval/a jste na univerzitě v požadovaném jazyce, pracujete (pracoval/a jste) v zemi, kde se jazyk používá, více než 10 let? C1 nebo C2

Stále si nejste jist/a? Dejte nám vědět. Pomůžeme Vám.